• Prezes Zarządu - Jacek Rutkowski ( karta klubowa nr 00001)
  • Wiceprezes Zarządu - Magdalena Nowak ( karta klubowa nr 00002)
  • Członek Zarządu Robert Ziółek (karta klubowa nr 0065
  • Członek Zarządu Anna Wysocka (karta klubowa nr 0009)
WIP Fundacja © 2024 by B