REGULAMIN WIP BUSINESS CLUB

§1

WIP BUSINESS CLUB jest organizacją biznesową zrzeszającą polskie oraz międzynarodowe przedsiębiorstwa. Członkami KLUBU są laureaci GODŁA PROMOCYJNEGO WIKTORII - liderzy biznesu o ugruntowanej pozycji oraz liczni przedsiębiorcy którzy swoimi działaniami wyznaczają kierunki rozwoju polskiej gospodarki.

Wszystkim zrzeszonym firmom przyświeca idea FUNDACJI WIP - Warto Im Pomóc, pomoc niepełnosprawnym w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Klub inspiruje, integruje oraz służy budowaniu relacji i rozwojowi polskiego biznesu.

§2

WIP BUSINESS CLUB nie jest związany w żaden sposób z działalnością jakiejkolwiek partii politycznej, ani nie bierze udziału w ich promowaniu.

§3

WIP BUSINESS CLUB jako organizacja zrzeszająca przedsiębiorców za swoją misję przyjął pomoc w stworzeniu platformy wymiany doświadczeń, wiedzy, poprzez współpracę zarówno z praktykami biznesu jak i przedstawicielami środowisk akademickich.

CELE: - -Wspieranie firm w doskonaleniu metod i praktyk biznesowych

Promowanie etyki i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej

Rozwój biznesu i promowanie wartości firm członkowskich

Budowanie pozytywnego wizerunku liderów biznesu

Nawiązywanie kontaktów biznesowych i networking w nowoczesnej formule

Wspieranie inicjatyw członków Klubu

§4

Działalność Klubu jest prowadzona na podstawie planu rocznego, który jest zamieszczany na stronie fundacji WIP w zakładce WIP BUSINESS CLUB.

Dla członków WIP BUSINESS CLUB przygotowano szeroką ofertę wydarzeń zarówno o charakterze sportowym, kulturalnym, szkoleniowo - edukacyjnym, jak i towarzysko - integracyjnym. Seminaria oraz konferencje zapewniają dostęp do bieżącej informacji gospodarczej, a także stwarzają okazję do rozmów i wymiany poglądów z wysokiej klasy fachowcami. Udział w imprezach mających charakter integracyjny (imprezy plenerowe, mistrzostwa sportowe, koncerty, gale, wernisaże) zapewni stałą integrację wszystkich zrzeszonych członków.

 

§5

Laureaci konkursu WIKTORIA nie wnoszą żadnych opłat wpisowych. Dla pozostałych członków klubu opłata ta wynosi jednorazowo 1 000 zł.

KOSZT PAKIETU CZŁONKOWSKIEGO 4000 ZŁ

 

W RAMACH PAKIETU WIP BUSINESS CLUB OFERUJEMY WRAZ Z OSOBĄ TOWARZYSZĄCĄ

Udział w Gali ZŁOTYCH WIDELCÓW

Udział w Gali WIKTORIA

Udział w uroczystym spotkaniu wielkanocnym

Udział w uroczystym spotkaniu wigilijno/noworocznym

Udział w zawodach sportowych organizowanym przez WIP BIZNES CLUB

Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach oraz wernisażach.

Udział w corocznym Balu Charytatywnym

Nakręcenie profesjonalnej filmowej wizytówki o firmie.

Umieszczenie logo klubowicza stronie Fundacji WIP, w zakładce WIP BUSINESS CLUB, z linkiem przekierowaniem na jego stronę

Wszyscy Klubowicze mają prawo do skorzystania ze zniżek oferowanych przez firmy wspierające projekt.

Warunkiem uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach jest przesłanie deklaracji zgłoszeniowej i jej opłacenie.

 

§6

Członkowie WIP BUSINESS CLUB mogą wybrać spośród siebie władze klubu.

§7

Regulamin może zostać zmieniony w przypadku pisemnych propozycji zgłoszonych Zarządowi FUNDACJI WIP.

 

WIP Fundacja © 2024 by B