WIP Fundacja

WIP BUSINESS CLUB jest elitarną organizacją biznesową, działającą w strukturach Fundacji WIP,  zrzeszającą polskie oraz  międzynarodowe przedsiębiorstwa. Członkami KLUBU są laureaci GODŁA PROMOCYJNEGO WIKTORII - liderzy biznesu o ugruntowanej pozycji,  którzy swoimi działaniami wyznaczają kierunki rozwoju polskiej gospodarki.

Klub,  jak i wszystkie zrzeszone w klubie firmy, wspierają projekty i działania FUNDACJI WIP - Warto Im Pomóc.  Klub inspiruje, integruje i służy do budowania relacji społeczno-gospodarczych oraz rozwojowi polskiego biznesu. 

WIP BUSINESS CLUB, działający przy Fundacji WIP,  nie jest związany w żaden sposób z działalnością jakiejkolwiek partii czy organizacji politycznej, ani nie bierze udziału w ich promowaniu.

MISJA:

WIP BUSINESS CLUB jako organizacja zrzeszająca przedsiębiorców,  za swoją misję przyjął pomoc w tworzeniu platformy wymiany doświadczeń i wiedzy,  poprzez współpracę zarówno z praktykami biznesu jak i przedstawicielami środowisk akademickich.

CELE:

  • Wspieranie firm w doskonaleniu metod i praktyk biznesowych
  • Promowanie etyki i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej
  • Rozwój biznesu i promowanie wartości firm członkowskich
  • Budowanie pozytywnego wizerunku liderów biznesu
  • Wspieranie i pomoc  najbardziej potrzebującym
  • Nawiązywanie kontaktów biznesowych i networking w nowoczesnej formule
  • Wspieranie inicjatyw członków Klubu
WIP Fundacja © 2024 by B