WIP Fundacja

WIP BUSINESS CLUB jest organizacją biznesową zrzeszającą polskie oraz  międzynarodowe przedsiębiorstwa. Członkami KLUBU są laureaci GODŁA PROMOCYJNEGO WIKTORII - liderzy biznesu o ugruntowanej pozycji oraz liczni przedsiębiorcy którzy swoimi działaniami wyznaczają kierunki rozwoju polskiej gospodarki.

Wszystkim zrzeszonym firmom przyświeca idea FUNDACJI WIP - Warto Im Pomóc. Pomoc niepełnosprawnym w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Klub inspiruje, integruje oraz służy do budowaniu relacji i rozwojowi polskiego biznesu. 

WIP BUSINESS CLUB nie jest związany w żaden sposób z działalnością jakiejkolwiek partii politycznej, ani nie bierze udziału w ich promowaniu.

MISJA:

WIP BUSINESS CLUB jako organizacja zrzeszająca przedsiębiorców za swoją misję przyjął pomoc stworzenie platformy wymiany doświadczeń, wiedzy poprzez współpracę zarówno z praktykami biznesu i przedstawicielami środowisk akademickich.

CELE:

  • Wspieranie firm w doskonaleniu metod i praktyk biznesowych
  • Promowanie etyki i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej
  • Rozwój biznesu i promowanie wartości firm członkowskich
  • Budowanie pozytywnego wizerunku liderów biznesu
  • Nawiązywanie kontaktów biznesowych i networking w nowoczesnej formule
  • Wspieranie inicjatyw członków Klubu
WIP Fundacja © 2022 by B