Waldemar Piórek

Waldemar Piórek Prezes Zarządu FUNDACJI WIP Warto Im Pomóc. Przedsiębiorca. Współtwórca samorządu gospodarczego Warszawy. Przez wiele lat związany z Warszawską Izbą Handlu Detalicznego i Usług. W 2007 roku doprowadził do połączenia się lokalnych organizacji i stanął na czele Warszawskiej Izby Przedsiębiorców. Honorowy Ambasador Kongresów Polskich. Za swoją działalność społeczną odznaczony medalem ,,Zasłużony dla m.st. Warszawy", medalem ,,im. Franciszka Jordana" oraz innymi wysokimi odznaczeniami państwowymi. Pomysłodawca konkursu ,,Warszawa od Kuchni" dla stołecznej gastronomii który od roku 2018 przekształci się w konkurs ,,Polska od Kuchni "Autor i organizator największego wizerunkowego plebiscytu gospodarczego w Polsce WIKTORIA - "Znak Jakości Przedsiębiorców" Do tej pory odbyło się XXI edycji. Specjalista w dziedzinie "inteligencji finansowej i emocjonalnej". Społecznik i przyjaciel ludzi.

WIP Fundacja © 2024 by B