Fundacja WIP Warto im Pomóc jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
 2. Promocję i organizację wolontariatu.
 3. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
 4. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
 5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 6. Wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji , oraz osób , których zadaniem jest prowadzenie działalności, o której mowa w paragrafie określającym cele fundacji- w zakresie realizacji celów Fundacji
 7. Pomoc niepełnosprawnym w rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.
 8. Organizację plebiscytów gospodarczych i wszelkiego rodzaju rankingów.
 9. Organizowanie i prowadzenie konkursów medycznych, żywieniowych, kulinarnych.
 10. Pomoc w realizacji integracyjnych zajęć artystycznych dla dzieci , młodzieży i seniorów.
 11. Prowadzenie programów doradztwa prawnego, gospodarczego oraz rodzinnego.
 12. Organizowanie spotkań szkoleniowych dla różnych grup społecznych, promujących zdrowy styl życia, ochronę środowiska, nabywanie właściwych nawyków żywieniowych.
 13. Wspieranie działań w podnoszeniu kwalifikacji kadr realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego.
 14. Organizacja wystaw, wernisaży, konkursów, festynów, spotkań plenerowych i charytatywnych.
 15. Organizowanie zbiórek dla potrzebujących.

Aktualności

Wielka Gala XIII edycji Konkursu Polska od kuchni

W dniu 27.04.2024 odbyła się Wielka Gala XIII edycji Konkursu Polska od kuchni podczas której...

Czytaj więcej...

II WIELKI BAL CHARYTATYWNY WIP BUSINESS CLUB

10.02.2024 r., ostatnia sobota Karnawału, Wielki Balu Charytatywny WIP Business Club w Aviator Bar...

Czytaj więcej...

WIP Fundacja © 2024 by B