Fundacja WIP Warto im Pomóc jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
 2. Promocję i organizację wolontariatu.
 3. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
 4. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
 5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 6. Wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji , oraz osób , których zadaniem jest prowadzenie działalności, o której mowa w paragrafie określającym cele fundacji- w zakresie realizacji celów Fundacji
 7. Pomoc niepełnosprawnym w rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.
 8. Organizację plebiscytów gospodarczych i wszelkiego rodzaju rankingów.
 9. Organizowanie i prowadzenie konkursów medycznych, żywieniowych, kulinarnych.
 10. Pomoc w realizacji integracyjnych zajęć artystycznych dla dzieci , młodzieży i seniorów.
 11. Prowadzenie programów doradztwa prawnego, gospodarczego oraz rodzinnego.
 12. Organizowanie spotkań szkoleniowych dla różnych grup społecznych, promujących zdrowy styl życia, ochronę środowiska, nabywanie właściwych nawyków żywieniowych.
 13. Wspieranie działań w podnoszeniu kwalifikacji kadr realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego.
 14. Organizacja wystaw, wernisaży, konkursów, festynów, spotkań plenerowych i charytatywnych.
 15. Organizowanie zbiórek dla potrzebujących.

Aktualności

KONFERENCJA SUKCESJA W BIZNESIE - ASPEKTY PRAWNE I FINANSOWE

W warszawskim hotelu Warsaw Plaza Hotel w dniu 28.06, 2023 odbyła się konferencja zorganizowana...

Czytaj więcej...

Zaproszenie na piknik na zakończenie roku szkolnego w Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

W dniu 24.06 prezes Fundacji WIP został zaproszony  zaproszony na piknik na  zakończenie roku...

Czytaj więcej...

WIP Fundacja © 2023 by B