Aby rozpocząć działalność gospodarczą, potrzebne są fundusze – nie zawsze muszą to być własne oszczędności lub kredyty. Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać ze specjalnych środków przeznaczonych na pomoc tylko dla nich. Osoba z niepełnosprawnością, która ma pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej, może złożyć wniosek do FUNDACJI WIP (Warto im Pomóc) o przyznanie dotacji na rozpoczęcie takiej działalności. Maksymalna wysokość dotacji to 20 tys. zł. Nie oznacza to, że każdy ze składających wniosek otrzyma taką kwotę. Wysokość dotacji uzależniona jest przede wszystkim od następujących czynników: biznesplanu, jaki przedstawi wnioskodawca; środków finansowych własnych , jakie na ten cel ma , liczby wniosków o dotację złożonych w danym czasie. O dotację na rozpoczęcie działalności może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu.

Wniosek o przyznanie dotacji składa się mailowo na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do wniosku powinien być załączony biznesplan, w którym umieszcza się m.in. planowane nakłady i zyski z prowadzenia działalności, formę zabezpieczenia dotacji, wysokość wkładu własnego.

Warto Im Pomóc
WIP Fundacja © 2024 by B