Celem projektu jest upowszechnianie zasad zdrowego stylu życia

  • gastronomia jako produkt turystyczny miast i regionów
  • rekomendowanie najlepszych restauracji
  • promowanie i wykreowanie regionalnych potraw
  • prezentacja kuchni z różnych regionów świata
  • wytyczenie gastronomicznych tras i zagłębi gastronomicznych w miestach i regionach
  • przekierowanie strumienia turystów do miejsc o sprawdzonej renomie.
WIP Fundacja © 2020 by B