W dniu 10.09.2019 obradowała Kapituła Konkursu WIKTORIA w składzie: Waldemar Piórek - Prezes Zarządu Fundacji WIP - Przewodniczący, Katarzyna Ziółkowska - Prezes Zarządu KIDT BIG S.A.- sekretarz, prof. Elżbieta Mączyńska-Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. Jerzy Bralczyk -językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, dr Leszek Melibruda - psycholog biznesu. Do organizatorów przysłano 89 zeszytów konkursowych. Wśród nich Kapituła wybrała laureatów. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej Wielkiej Gali w dniu 26.10.2019 r. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. 

WIP Fundacja © 2022 by B