Nominację od organizatora można otrzymać zgłaszając swoją firmę poprzez formularz konkursowy zamieszczony na stronie www.nagrodawiktoria.pl .
W konkursie WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców mogą wziąć udział firmy z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią podstawę polskiej gospodarki, oraz wielkie korporacje. Zapraszamy do udziału, organizatorzy przyjmują zgłoszenia do 15 lipca. Wypełniony zeszyt konkursowy należy przesłać do 5 września

WIP Fundacja © 2022 by B