Konkurs będzie trwał od 01.03.2018 r.– 18.04.2018 r. Jurorzy do 20.04.2018 r. przekazują organizatorowi Akcji recenzje restauracji zawierające ich ocenę

Kapituła przyznaje najwyżej ocenionym restauracjom statuetkę „Złoty Widelec” i godło promocyjne, którym mogą posługiwać się w swoich działaniach promocyjnych.
 Wyróżnione restauracje otrzymują również od organizatora i na jego koszt naklejki rekomendacyjne.
 Obowiązkiem wyróżnionej restauracji jest umieszczenie statuetki w widocznym miejscu w wewnątrz lokalu oraz oznaczenie przyznania rekomendacji naklejką na drzwiach wejściowych lub w innym widocznym dla klienta miejscu.

 Wykaz restauracji rekomendowanych przez Kapitułę zostanie umieszczony na stronie konkursu www.polskaodkuchni.com.pl  oraz  na stronie organizatora www.wipfundacja.pl 
 a także zostanie podana do mediów.
W materiałach reklamowych wyróżnione restauracje mają prawo posługiwać się hasłem Laureat ,,Złotego Widelca” edycja VII 2018 r.

WIP Fundacja © 2021 by B